Our Address

48 Iakovou Katsounotou,
3rd Industrial Area Ypsonas
4193 Limassol, Cyprus

Telephone

Tel: 25 87 09 00
Fax: 25 87 09 99

Email

info@trapezaris.com

Trapezaris Stone

Phone: 25 87 09 00
Fax: 25 87 09 99